Pożyczka płynnościowa POIR 2

Preferencyjna pożyczka dla firm MŚP z województwa śląskiego i opolskiego

Fundusz Górnośląski SA wznawia przyjmowanie wniosków o Pożyczki Płynnościowe POIR 2, przeznaczone dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego i opolskiego. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 10 listopada 2020 (wtorek) od godz. 8.00 i będzie trwało do trzykrotnego przekroczenia dostępnej alokacji.

Podstawowe parametry pożyczki to:

  • Maksymalna wartość pożyczek do 15 mln złotych.
  • Okres spłaty do 6 lat
  • Oprocentowanie 0%
  • Możliwość karencji w spłacie do 6 miesięcy od dnia
  • uruchomienia pożyczki
  • Możliwość wakacji kredytowych
  • Brak opłat i prowizji

Pieniądze można przeznaczyć na utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej, a także na wynagrodzenia pracowników oraz uregulowanie należności u kontrahentów.


Zapraszamy do kontaktu