Dofinansowanie na szkolenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie

Zgłoszenia mogą składać firmy mikro, małe i średnie z województwa śląskiego, które zatrudniają obywateli Ukrainy i chcą inwestować w rozwój swoich pracowników. Dofinansowaniu mogą podlegać szkolenia o charakterze zawodowym oraz nauka i doskonalenie znajomości języka polskiego.

Dedykowany nabór dla pracowników z Ukrainy, stanowi pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed wojną starają się odnaleźć swoje miejsce do życia i pracy w naszym województwie. Pracodawcy sami zdecydują na jakie szkolenia skierować swoich pracowników.

Zasady naboru:

  1. Co najmniej 80% uczestników delegowanych przez przedsiębiorcę do udziału w usługach rozwojowych musi posiadać obywatelstwo ukraińskie.
  2. Nabór dedykowany dotyczy wyłącznie udziału w usługach szkoleniowych, dofinansowanych w ramach pomocy de minimis.
  3. Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych.
  4. W ramach naboru dedykowanego Przedsiębiorca może złożyć do Operatora PSF fiszkę wniosku w dowolny dzień i o dowolnej godzinie.
  5. W ramach naboru dedykowanego nie jest publikowana lista fiszek.
  6. Po elektronicznym złożeniu fiszki, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania Operatorowi PSF dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia fiszki.
  7. W ramach naboru dedykowanego Operator nie obniża poziomu dofinansowania o 20 pkt procentowych, jeżeli uczestnikiem jest pracownik zatrudniony w okresie krótszym niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów zgłoszeniowych.
  8. Obowiązkowym załącznikiem do formularza osoby kierowanej na usługę rozwojową jest kopia zgłoszenia uczestnika do ZUS przez Przedsiębiorcę – Formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Zapraszamy do kontaktu.

Chętnie udzielimy szczegółowych informacji pod numerem tel. 509 066 318