Szkolenia

Organizowane przez nas szkolenia dopasowane są do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Współpracę zaczynamy od przeprowadzenia rzetelnej diagnozy potrzeb szkoleniowych, aby trafić w źródło problemu. Nasi trenerzy to przede wszystkim praktycy. Wiedzę, którą przekazują zdobyli na własnych doświadczeniach, a także nieustannie dbają o swój warsztat trenerski i aktualną wiedzę stale dokształcając się. Szkolenia prowadzone są metoda warsztatową, dzięki czemu uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i samodzielnie poszukują rozwiązań problemu.

Realizujemy szkolenia z zakresu:

Managerskie:

Celem szkolenia jest poznanie i zdefiniowanie różnic między kierownikiem, managerem i liderem oraz zwiększenie kompetencji w zakresie inspirowania i motywowania podwładnych. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności  z zakresu technik mentoringu, coachingu oraz mediacji stosowane w przywództwie.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego inspirowania i motywowania pracowników, efektywnej komunikacji i przekazywania zarówno krytyki jak i pochwały, a także poznanie i analiza błędów motywowania.

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników skutecznych technik etycznej perswazji i etycznego wpływania na emocje i potrzeby rozmówców, a także umiejętność obrony przed manipulacjami.

Sprzedażowe:

Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia negocjacji handlowych, na wszystkich etapach procesu negocjacyjnego oraz pozwoli uczestnikom zdobyć umiejętność rozpoznawania i omijania pułapek negocjacyjnych.

Celem szkolenia jest zbudowanie właściwych przekonań na temat sprzedaży, zapoznanie z etapami rozmowy handlowej, zapoznanie z technikami i modelami nowoczesnej sprzedaży, nauczenie budowania i utrzymywania dobrych relacji.

Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę i praktyczne  umiejętności z zakresu psychologii społecznej, które pozwolą lepiej zrozumieć i wykorzystywać motywacje i zachowania klienta do realizacji celów sprzedażowych.

Celem szkolenia jest zdobycie  wiedzy i umiejętności z zakresu: identyfikacji potrzeb klienta, budowania trwałej relacji i satysfakcji klienta, technik reagowania na różne typy zachowań prezentowanych przez klientów, a także zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu technik wpływu społecznego oraz argumentacji i odpierania zarzutów klienta.

Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną umiejętność argumentowania obrony ceny na rzecz innych wartości wynikających z zakupu i współpracy, a także odpowiadania na obiekcje i zastrzeżenia klienta.

Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć umiejętność efektywnej komunikacji z klientem przez telefon, unikania trudnych sytuacji podczas rozmowy oraz eliminowania stresu związanego z pracą. Podczas szkolenie uczestnicy zdobędę wiedzę z zakresu technik i narzędzi wykorzystywanych podczas telefonicznej obsługi klienta.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu ekspozycji towaru w połączeniu z działaniami promocyjnymi i profesjonalną obsługą klienta, która zwiększa obroty firmy.

Ogólnorozwojowe:

Szkolenie pozwoli uczestnikom rozwinąć umiejętności komunikacyjne, ułatwi nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów oraz pomoże w zrozumieniu potrzeb rozmówcy.

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność właściwego zdiagnozowania konfliktu oraz poznają narzędzia, które pomogą w rozwiązywaniu problemu/konfliktu.

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników własnego rodzaju osobowości, dzięki czemu będą potrafili wyeliminować przeszkody w porozumiewaniu się i zaczną dostrzegać i rozumieć motywy i potrzeby drugiego człowieka.

Szkolenie ma na celu zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania pracy i określania priorytetów, co pozwoli podnieść ich efektywność osobista i zawodową.

Szkolenie pozwoli uczestnikom zwiększyć świadomość przyczyn stresu w życiu zawodowym i prywatnym oraz pozwoli zdobyć umiejętność rozpoznawania pierwszych i kolejnych sygnałów stresu oraz świadomego negowania i zapobiegania sytuacjom stresowym.

Celem szkolenia jest wypracowanie własnych, asertywnych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na budowanie trwałych relacji z klientami.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i poznanie narzędzi dotyczących samodzielnego rozwijania twórczego myślenia oraz nabycie umiejętności unikania pułapek myślowych, przez co uczestnicy zwiększą swoją kreatywność i zaczną dostrzegać szanse w problemach.

Produkcyjne:

 • Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji
 • Mapowanie strumienia wartości
 • Lean Manufacturing
 • Teoria ograniczeń – zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych
 • SMED – skracanie czasów przezbrojeń maszyn
 • Kazein
 • 5S w praktyce – organizacja miejsca pracy
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Kanban – planowanie operacyjne produkcji
 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym
 • Eliminacja marnotrawstwa w procesie produkcyjnym
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejAkceptuję