KFS 2024

Rusza Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024, który daje możliwość dofinansowania szkoleń wszystkim pracodawcom zatrudniającym minimum 1 pracownika na umowę o pracę oraz ich pracownikom bez względu na wielkość firmy.
Wysokość dofinansowania:
100% mikro przedsiębiorstwa
80% małe, średnie, duże przedsiębiorstwa
Maksymalna wartość szkolenia:
Wartość szkolenia na jednego pracownika nie może przekraczać 3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia.
Priorytety wydatkowania środków KFS w 2024 roku to:
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.
Co roku KFS cieszy się dużym zainteresowaniem, więc jeśli planujesz szkolenia w swojej firmie, to im szybciej podejmiesz działanie i NAPISZESZ DO NAS!, tym większą będziesz miał szansę na pozyskanie dofinansowania.
My ze swojej strony zapewniamy:
– pomoc w opracowaniu planu szkoleniowego
– monitoring terminu naboru wniosków
– opracowanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów
– przygotowanie i realizacja szkoleń
– rozliczenie otrzymanych środków
Zapraszamy do kontaktu:
magdalena.janczak@progress-dotacje.pl