Szkolenia w Powiecie Gliwickim, nawet do 100% dofinansowania

Z dofinansowanych szkoleń mogą skorzystać  wszyscy pracodawcy w powiecie gliwickim, zatrudniający co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę.

Jakie należy spełnić warunki?

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest spełnienie przez pracodawcę jednego z priorytetów:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców, zatrudniających cudzoziemców.

Nabór wniosków trwa od 05.09.2022. do 07.09.2022.

Zapraszamy do kontaktu.

Chętnie udzielimy szczegółowych informacji pod numerem tel. 509 066 318