Pożyczka Płynnościowa

W ramach realizowanego instrumentu Pożyczka Płynnościowa POIR udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw: śląskiego i opolskiego.

Dla kogo:

mikro, małe i średnich przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego i opolskiego

Na co:

  1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  2. zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy
  3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.
  4. zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,
  5. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i nieopłacone na dzień 01.02.2020 r.

Pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki, co oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnej spłaty raty kapitałowej bez obowiązku spłaty raty odsetkowej, na którą otrzyma wspomnianą dotację, będącą pomocą publiczną.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.