Pożyczka na start 0,25%

Dla kogo:

 • Osoby fizyczne planujące rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego
 • Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
 • Osoby, które ukończyły 30 rok życia
 • Osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku

Kwota:

 • Max 120 000 zł

Okres spłaty:

 • 84 miesiące (7 lat)
 • Maksymalny okres karencji 12 miesięcy

Oprocentowanie:

 • Stałe 0,25%

Finansowanie:

 • Pożyczka nie wymaga wniesienia wkładu własnego

Przeznaczenie:

 • Adaptacja, remont, modernizacja budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych
 • Zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu
 • Zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych
 • Zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • Wydatki na promocję działalności gospodarczej
 • Bieżące koszty działalności gospodarczej (np. czynsz, księgowość, paliwo, media)

Warunki udzielenia pożyczki:

 • Realny pomysł na prowadzenie działalności
 • Wiarygodne zabezpieczenie pożyczki (hipoteka nieruchomości, poręczenia, zastaw)

Zapraszamy do kontaktu