Pozyskiwanie funduszy unijnych

Fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich. W kolejnych latach przedsiębiorcy, obok samorządów będą największymi beneficjentami funduszy unijnych. Dotacje unijne przewidziano dla mikro, małych oraz średnich firm, a także dużych przedsiębiorstw. Największe szanse na pozyskiwanie funduszy unijnych mają inwestycje realizowane w zakresie:

 • projektów badawczych i wdrażania innowacji,
 • rozwoju działalności firmy,
 • informatyzacji,
 • rozwiązań ekologicznych,
 • rozwoju działalności za granicą,
 • szkoleń.

Projekty unijne i Programy – Katowice, Śląsk, Polska

Na terenie całego kraju realizowane są projekty unijne kierowane do przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich firm. W ramach realizowanych projektów i programów przedsiębiorcy mogą starać się o dotacje unijne z następujących źródeł:

 1. Program Inteligentny Rozwój,
 2. Program Infrastruktura i Środowisko,
 3. Program Wiedza Edukacja Rozwój,
 4. Program Polska Wschodnia
 5. Programy Regionalne,
 6. Program Polska Cyfrowa,
 7. Programy Interreg.

Dotacje unijne i kredyty

Obok bezzwrotnych dotacji przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie pozadotacyjne, a więc kredyty, poręczenia i pożyczki. Wsparcia tego typu udzielają pośrednicy finansowi – banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Kredyty unijne zakładają preferencyjne warunki w porównaniu z ofertą komercyjną, przede wszystkim niższe oprocentowanie oraz mniejsze wymagania w zakresie uzyskania przez przedsiębiorstwo zdolności kredytowej.

Profesjonalne pozyskiwanie funduszy unijnych – Katowice

Biuro PROGRESS od lat z sukcesami specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla przedsiębiorców. Doskonale znamy bieżące projekty unijne i pogramy, dzięki czemu możemy skutecznie pozyskiwać fundusze dla przedsiębiorstw niezależnie od branży. Zapewniamy kompleksową obsługę dotacji unijnych, w ramach której:

 • pomagamy w wypełnieniu wniosku i przygotowaniu pozostałych dokumentów,
 • pomagamy w prawidłowej realizacji projektu oraz wydatkowaniu pozyskanych funduszy zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • rozliczamy projekt.

Usługi związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych kierujemy do przedsiębiorców z całego Śląska – większych ośrodków miejskich jak Katowice oraz małych miasteczek. Zapewniamy profesjonalną obsługę na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Posiadamy doświadczenie w obsłudze różnorodnych projektów. Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem funduszy unijnych zapraszamy do kontaktu.  Specjalizujemy się również w pozyskiwaniu pozadotacyjnych form wsparcia. Tutaj również pomagamy w wypełnieniu wniosków i przygotowaniu dokumentów, jak również czuwamy nad prawidłowym przebiegiem procesu kredytowego i jego rozliczeniem.