80% dofinansowania na szkolenia w woj. śląskim

Szkolenia to inwestycja

Inwestycja w rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników, która bezpośrednio przekłada się na rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjności.

Dokształcenie kadry pracowniczej podnosi nie tylko profesjonalizm, jakość i efektywność wykonywanej pracy, ale także pozytywnie wpływa na zaangażowanie pracowników, przynależność do firmy i lojalność wobec Pracodawcy.


Dobrze dobrane i przeprowadzone szkolenie pracowników wpływa na zwiększenie wydajności firmy, a w konsekwencji wzrost zysku.


Naszym Klientom, chcącym inwestować w rozwój pracowników poprzez podnoszenie ich kluczowych kompetencji pomagamy w uzyskaniu dofinansowania do szkoleń poprzez Bazę Usług Rozwojowych, nawet do 80%.
Dbając o interesy naszych klientów, zajmujemy się;

  • Dopasowaniem właściwego szkolenia do potrzeb klienta
  • Zarejestrowaniem w Bazie Usług Rozwojowych
  • Przygotowaniem dokumentów zgłoszeniowych i złożeniem ich u właściwego operatora
  • Realizacją szkolenia
  • Rozliczeniem otrzymanego dofinansowania

Kto może skorzystać z dofinansowania

Z dofinansowania mogą skorzystać: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie śląskim.

Wysokość dofinansowania

Max 100 000 zł dla jednego przedsiębiorstwa
Max 5 000 zł dla jednego pracownika

Poziom dofinansowania:

  • mikroprzedsiębiorstwa 80% dofinansowania
  • małe przedsiębiorstwa 70% dofinansowania – z możliwością podniesienia do 80%
  • średnie firmy 50% – z możliwością podniesienia do 80%

Małe i średnie firmy mogą uzyskać dodatkowe punkty procentowe za prowadzenie działalności w premiowanych branżach, na terenie wybranych miast województwa, za zatrudnianie osób w wieku 50+ oraz o niskich kwalifikacjach.