„Stres w czasie pandemii – jak sobie z nim radzić?” – szkolenie

Chociaż od wielu lat stres jest integralną częścią naszego świata, czas pandemii nasilił wiele zjawisk, które dotychczas były traktowane jako przemijające niedogodności. Izolacja społeczna, lęk o zdrowie, niepewna przyszłość, brak poczucia kontroli nad wieloma obszarami życia spowodowały nowe, nieznane reakcje naszego ciała i umysłu. Niezmiernie istotne jest to, abyśmy adekwatnie reagowali na bodźce płynące z otoczenia. Podczas szkolenia “Stres w czasie pandemii – jak sobie z nim radzić” będzie można przyglądnąć się najczęściej występującym powodom reakcji stresowych oraz poznać i przećwiczyć najlepsze metody i techniki nie tylko radzenia sobie w trudnych sytuacjach ale również budowania odporności psychicznej na przyszłość.

Czego dotyczy szkolenie “Stres w czasie pandemii – jak sobie z nim radzić?”

Podczas szkolenia poruszane będą następujące zagadnienia:

 1. Stres jako reakcja organizmu na wymagania płynące z otoczenia (podstawy teoretyczne)
 2. Różnice pomiędzy dotychczas odczuwanym stresem a napięciem pojawiającym się w czasie pandemii.
 3. Zmiana jako sytuacja wyzwalająca stres.
 4. Sposoby doraźnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami:
  a. Rozpoznawanie emocji
  b. Oddech
  c. Gruntowanie się
  d. Wizualizacje
  e. Krótka aktywność fizyczna
 5. Metody i techniki budowania odporności na stres:
  a. Identyfikacja i poszerzanie obszaru kontroli i wpływu
  b. Tworzenie społecznych sieci wsparcia
  c. Budowanie wspierającego nastawienia
  d. Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne
 6. Diagnozowanie głównych stresorów w czasie pandemii:
  a. Izolacja społeczna
  b. Lęk o zdrowie i życie
  c. Brak możliwości zmiany otoczenia
  d. Niepewna przyszłość
  e. Brak wiedzy, danych,
  f. Przeciążenie informacyjne
 7. Dopasowanie działań ułatwiających radzenie sobie ze stresem do głównych stresorów w sytuacji pandemii.

W jakiej formie odbywa się szkolenie?

Szkolenie “Stres w czasie pandemii – jak sobie z nim radzić?” może być prowadzone zarówno w formie stacjonarnej jak i w formie zdalnej przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi onlinowych pomagających maksymalnie angażować uczestników.

80% dofinansowania

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenie z radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii w wysokości 80% kosztów.

Zapraszamy do kontaktu.