Nie przegap – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekt skierowany jest dla osób zamieszkałych w obszarze Subregionu Centralnego województwa śląskiego tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, planujących założyć własną działalność gospodarczą.

Jakie kryteria należy spełnić?

Aby uczestniczyć w naborze, trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej;
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

Co obejmuje wsparcie?

  1. Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej: szkolenie „ABC przedsiębiorczości” w wymiarze do 48 godzin
  2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: dotacja w wysokości 23 050 zł
  3. Wsparcie pomostowe podstawowe / przedłużone: w maksymalnej miesięcznej wysokości 2600zł netto/osobę, przez okres 6/12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej

Kiedy rozpoczyna się nabór?

Składanie wniosków rozpoczyna się 1 lipca 2021 roku. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.