Wznowienie naboru na Pożyczkę Płynnościową POIR 3

Termin naboru:

06.09.2021. – 08.09.2021.

Dla kogo:

Pożyczki skierowane są do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub realizujących inwestycje na terenie województwa śląskiego w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nich negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 

Przeznaczenie:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,
  • bieżące raty (nieopłacone raty z terminem spłaty między 120 dniami przed dniem złożenia wniosku, a ostatnim dniem okresu wydatkowania Pożyczki)
  • wydatki inwestycyjne (do 20% wysokości pożyczki)

Maksymalna wysokość pożyczki:

  • Dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych, za rok 2019.
  • 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.
  • Jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy

Okres finansowania:

Maksymalny okres spłaty:  72 miesiące

Maksymalny okres karencji:  6 miesięcy